search

Proces rekrutacji outsourcingowych przedstawicieli handlowych


Kandydaci, którzy pragną zostać handlowcami, muszą liczyć się z tym, że bezpośrednio w firmie bardzo ciężko jest dostać taką posadę. Przede wszystkim jest to związane z bardzo dużą konkurencją, niepewnością co do danego pracownika. Rekrutacja często nie przebiega prawidłowo, ponieważ wynika to z braku czasu na rzetelne sprawdzenie pracownika. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad oferowanym rozwiązaniem przez wiele firm, którym jest outsourcing przedstawicieli handlowych. Znalezienie zatrudnienia dzięki takiej agencji jest zdecydowanie prostsze. Przede wszystkim prowadzą oni rekrutację, która składa się z kilku etapów, jest pewnym sposobem na przeprowadzenie wstępnej selekcji, dzięki której można wybrać osoby najlepiej nadające się do takiej pracy. Osoba, która zdecyduje się wziąć udział, zostanie skrupulatnie sprawdzona, również pod względem cech osobowości oraz pod kątem przystosowywania się do zleconych zadań, które wiążą się z promocją oraz sprzedażą danego produktu lub usługi.

Dzięki temu są wyłonieni tylko najlepsi kandydaci, którzy później biorą udział w zadaniach, jakie stanowi outsourcing przedstawicieli handlowych. Po przeprowadzonej rekrutacji należy przejść do kolejnego etapu, w którym zostają prowadzone odpowiednie szkolenia, mające na celu przygotowanie przyszłych przedstawicieli do ich pracy. Poznają oni wiedzę z marketingu, sprzedaży, również wiedzę z zakresy promowania produktu, tworzenia wielu różnego rodzaju eventów oraz działań związanych z reklamą, a także bezpośrednim kontaktem z przyszłymi kontrahentami. Uczą się odpowiedniego zachowania, mowy werbalnej oraz niewerbalnej, także najlepszej prezentacji produktu albo usługi. Ich celem jest bowiem realizowanie procesu sprzedażowego zgodnie z ustalonymi celami.

Outsourcing przedstawicieli handlowych to oszczędności dla firmy najmującej. Powstają one dzięki odpowiedniej optymalizacji wszystkich kosztów w całym procesie, który stanowi element strategii pozyskiwania nowych klientów. Handlowcy, których zatrudnia dana firma, działają tylko na jej wyłączność. Każdy taki pracownik może liczyć na pomoc działu księgowego oraz kadr, jest również zatrudniony w agencji na cały czas trwania projektu. Nad jego działaniem czuwa również kierownik całego projektu. Jest on mentorem i opiekunem, który pomaga i udziela wskazówek. Każdy przedstawiciel ma również zapewniony telefon, laptop oraz samochód, które służą do wykonywanej przez niego pracy. Jest to więc dobry pomysł na pracę. Warto zatem wziąć udział w procesie rekrutacyjnym.

outsourcing przedstawicieli handlowych http://cursor.pl/oferta/sales-marketing-services/salesforce/